@win de Hoorspecialist

Hallo, mijn naam is Edwin Scholten en ik ben nu enige jaren als audicien werkzaam in de branche. De hoorbranche bestaat uit veel grote ketens met een voor mij als audicien een te begrensd beleid. Nu ben ik eraan toe om mijn creativiteit te ontplooien. Bewust heb ik er voor gekozen om een hoorwinkel te starten in een dorp om het gemoedelijke gevoel en de persoonlijke aandacht die nodig is om de slechthorendheid van mijn clienten te screenen en te behandelen. Door middel van goede samenwerking met kno, audiologische centra en huisartsen is de kwaliteit gewaarborgd.